UDK 001.1(497)
Biblid: 0543-3657, 61 (2010)
Vol. 61, No 1138, str. 91-102
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 14 Mar 2010
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Građevina nedovršenog: problem identiteta Zapadnog Balkana

Pavlović Senka (Diplomirani etnolog-antropolog i diplomirani politikolog-specijalista za međunarodne odnose, student doktorskih studija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu), senkapavlovic@gmail.com

Većina problema vezana za izraz „zapadnobalkanski identitet“ proističe iz neodređenosti onoga šta se pod ovim problematičnim i kontekstualizovanim konceptom podrazumeva. Autor ukazuje da je nestabilnost u pogledu imenovanja ovog prostora očigledna i u stvaranju posebnog identiteta. Mišljenje autora je da Zapadni Balkan ne može da postoji kao region sa zajedničkim identitetom, uspostavljenim uz pomoć izvesnog broja zajedničkih karakteristika.

Ključne reči: Zapadni Balkan, zapadnobalkanski identitet, geopolitički konstrukt, strategija Evropske unije, izgradnja regionalnog identiteta, geografski metonim, negeografski referent, političko-ekonomska zajednica, socio-kulturna odrednica.