UDK 355.02(061.1)(430)
Biblid: 0543-3657, 61 (2010)
Vol. 61, No 1138, str. 103-115
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 23 Mar 2010
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Parlamentarna kontrola vojnih operacija EU – slučaj Nemačke

Đurašinović-Radojević Dragana (Poslediplomac Fakulteta političkih nauka u Beogradu),

Zajednička bezbednosna i odbrambena politika jedna od najdinamičnijih oblasti politike EU u poslednjih desetak godina, a ova „vojna supersila u nastajanju“ ima ambiciozne planove za njen dalji razvoj. Zbog toga je važno utvrditi na koji način se sprovodi kontrola nad aktivnostima u okviru ZBOP. Budući da u demokratskim sistemima parlament ima ključnu ulogu u nadzoru i legitimizaciji političkih odluka izvršne vlasti, autor u ovom tekstu razmatra parlamentarnu dimenziju ZBOP, odnosno parlamentarnu kontrolu vojnih operacija sprovedenih pod njenim okriljem. Složenost arhitekture parlamentarnog nadzora ZBOP ogleda se u tome što postoje značajne razlike u pogledu sprovođenja ove vrste demokratske kontrole između nacionalnih zakonodavnih tela država članica EU. U ovom tekstu prikazane su neke od tih razlika, a kao jedan od primera dobre prakse, analiziran je Parlament SR Nemačke.

Ključne reči: parlamentarni nadzor, Zajednička bezbednosna i odbrambena politika, Bundestag, oružane snage