UDK 357.74:061.1(100)“1945-“
Biblid: 0543-3657, 61 (2010)
Vol. 61, No 1138, str. 116-128
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 27 Apr 0201
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Politizacija policijske saradnje u Evropi do Drugog svetskog rata

Đorđević Saša (Centar za civilno-vojne odnose, Beograd), sasadjordjevic@ccmr-bg.org

Policijska saradnja ne predstavlja „izum“ koji je nastao kao rezultat savremenih tokova globalizacije. Različiti modaliteti policijske saradnje poznati su od trenutka nastajanja policijske profesije, ali institucionalizovani oblici (delimični ili u potpunosti) javljaju se u XIX veku. U radu želimo da ukažemo na elemente politizacije (i pokušaj depolitizacije) policijske saradnje do kraja Drugog svetskog rata. Uvidećemo da se policijska saradnja koristila u političke svrhe, borbi protiv opozicije i političkih neistomišljenika. Takođe, videćemo da je i Nemačka bila, i u XIX i XX veku, jedan od „primarnih“ pokretača produbljivanja policijske saradnje u Evropi. Posebna pažnja obratiće se na aktivnosti Policijske unije nemačkih država i Međunarodne kriminalističke policijske komisije.

Ključne reči: policija, policijska saradnja, Evropa, Policijska unija nemačkih država, Međunarodna kriminalistička policijska komisija, politizacija, nacifikacija