UDK 342.849.2(477)”2010”
Biblid: 0543-3657, 61 (2010)
Vol. 61, No 1139, str. 47-63
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 17 Jun 2010
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Predsednički izbori u Ukrajini 2010. – analiza ostvarenih rezultata po oblastima i kulturno-istorijske regionalizacije

Petrović Dragan (Viši naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), draganp@diplomacy.bg.ac.rs

Predsednički izbori u Ukrajini održani početkom 2010, predstavljaju važan događaj u unutrašnjepolitičkom životu ove velike istočnoevropske države, a sa druge strane imaće svoj efekat i u njenoj spoljnopolitčkoj poziciji sledećih godina. U ovom radu opredelili smo se za analizu ostvarenih rezultata izbora po ukrajinskim administrativnim oblastima. Tako dolazimo do zaključka, da bez obzira što je ukupnu pobedu na ovim izborima odneo Viktor Janukovič sa oko 3,5% dobijenih glasova više u drugom krugu u odnosu na dotadašnju premijerku Juliju Timošenko, da regionalne razlike ostaju izražene. Naime, postoji već uočljiva razlika na većinsko opredeljenje birača u severozapadnoj polovini zemlje ka kandidatima i strankama sa izraženim ukrajinskim nacionalnim identitetom, i sa druge strane u jugoistočnoj polovini zemlje ka kandidatima i strankama sa proruskim kulturno-istorijskim identitetom.

Ključne reči: Predsednički izbori u Ukrajini 2010; Tendencije regionalnih razlika; kulturno-istorijsko nasleđe