UDK 32:061.1EU
Biblid: 0543-3657, 61 (2010)
Vol. 61, No 1140, str. 24-37
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 17 Aug 2010
Prihvaćeno: 18 Mar 2023

Politički identitet Evropske unije

Pavlović Senka D. (Diplomirani etnolog-antropolog, diplomirani politikologspecijalista iz oblasti međunarodnih studija, student Međunarodnih i evropskih doktorskih studija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu), senkapavlovic@gmail.com

Autor istražuje da li uspostavljen politički identitet Evropske unije, u sadašnjem vremenu, predstavlja zajednički imenitelj evropskog identiteta. Osnovna pretpostavka je da se identitet Evropske unije uspostavlja kao politički identitet koji se zasniva na jedinstvenom evropskom građanstvu i koji, kao takav, daje potreban legitimitet politici Evropske unije. Cilj ovoga rada je da ukratko prikaže i kritički preispita raspravu o izgradnji političkog identiteta EU.

Ključne reči: evropski identitet, politički identitet, Evropska unija, legitimitet politike EU