UDK 327(1-652)+(497.11)
Biblid: 0543-3657, 62 (2011)
Vol. 62, No 1141, str. 5-20
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 07 Feb 2011
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Koncept neutralne države

Novaković Igor S. (Asistent na istraživanjima, Centar za međunarodne i bezbednosne poslove – ISAC fond, Beograd), igor.novakovic@isac-fund.org

Rad se bavi razvojem koncepta neutralne države u međunarodnim odnosima počev od XIX veka, koristeći različita teorijska razmatranja i istorijske primere. Analizira se status nekoliko savremenih evropskih država koje se svrstavaju u neutralne, ili teže ka stalnoj neutralnosti, a koje se često uzimaju kao primer u javnim raspravama po ovom pitanju. Na osnovu toga, autor iznosi uslove koji su nužni da neka država bude međunarodno prihvaćena kao stalno neutralna u post-hladnoratovskom dobu.

Ključne reči: koncept neutralne države, stalna neutralnost, neutralnost u odnosu na konkretni sukob, Evropska unija, NATO, Partnerstvo za mir