UDK 338.124.4
Biblid: 0543-3657, 62 (2011)
Vol. 62, No 1141, str. 45-60
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 17 Dec 2010
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Ekonomska kriza: pouke i zaključci

Radičić Dragana M. (Erste banka, A.D. Novi Sad), radicicdragana@yahoo.com

Prva decenija 21 veka načinila nas je svedocima najgore ekonomske krize još od vremena Velike depresije. Iako se u početku činilo da se radi o jednostavnom problemu likvidnosti koji je na trenutak kulminirao, ipak su tokom vremena otkriveni pravi razlozi krize koja potresa svet a oni su sve više upućivali na ozbiljne manjkavosti i neodrživost postojećeg finansijskog sistema u celini. Ekonomski kolaps rezultirao je nižim od očekivanim fiskalnim prihodima, dok su s druge strane porasli rashodi kao posledica velike fiskalne intervencije a s ciljem kako bi se stabilizovao finansijski i bankarski sektor i podstakla agregatna tražnja. Najnovije projekcije budžeta ukazuju na sve veće fiskalne neravnoteže u globalnim razmerama, kao i na neodržive neravnoteže uopšte u svetskim ekonomijama. Kreirajući kredibilnu strategiju za izlazak iz krize, kreatori politike susreću se sa vanrednim izazovima. Zemlje članice Evropske unije, sprovodeći ekonomski plan oporavka, koji predstavlja najambiciozniji napor ikada, nastoje uskladiti svoje ekonomske politike. Iako je kriza položila ozbiljan teret na privredu i budžete država članica, Evropska unija je, implementirajući niz zajedničkih akcija, ipak uspela da izbegne slom finansijskog sistema.

Ključne reči: Evropska unija, globalna kriza, recesija, globalne neravnoteže, monetarna i fiskalna politika, bruto društveni proizvod, budžetski deficit, fiskalna konsolidacija, javni dug, nezaposlenost