UDK 327:343.911
Biblid: 0543-3657, 62 (2011)
Vol. 62, No 1141, str. 79-91
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 06 Jan 2011
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Uticaj globalnih strateških međunarodnih odnosa na trendove organizovanih krimininalnih aktivnosti

Uljanov Sergej (Nacionalni centralni biro INTERPOL-a i istraživač saradnik Instituta za uporedno pravo, Beograd), sputnik970@gmail.com
Ivanović Zvonimir (Asistent, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd), zvonimir07@sbb.rs

Periodi savremene istorije, obeleženi primatom jedne svetske supersile odnosno iznuđenom ravnotežom dihotomne blokovske podele, svakako su ishod mnogostrukih i veoma kompleksnih međunarodnih, kako političkih, tako i ekonomskih odnosa. Smenjivost ovih perioda označila je poslednjih šest decenija i uslovila specifičnu složenost u interakciji današnjih država. Autori smatraju da su tokovi globalnih odnosa u svetu svojim promenama uticali na ritam trendova organizovanih kriminalnih aktivnosti, imajući u vidu moguću uzročnost odnosa suštinski strateške prirode svetskih političkoekonomoskih relacija i taktičko-operativne svrhovitosti ilegalnih radnji. Kao primeri takvih nedozvoljenih aktivnosti, zbog svog intenziteta, brojnih pojavnih oblika, institucionalne prilagodljivosti i visokog stepena društvene opasnosti koju predstavljaju, u ovom članku biće analizirani terorizam, krijumčarenje opojne droge, pranje novca, trgovina ljudskim organima i ilegalna migracija, baš kao i resorni odnosno nevladini odgovori oličeni u projektima međunarodnih organizacija INTERPOL i World Justice.

Ključne reči: međunarodni odnosi, INTERPOL, World Justice, heroin, kokain, terorizam, pranje novca, trgovina ljudskim organima, krijumčarenje ljudi