UDK 338.23:336.74
Biblid: 0543-3657, 62 (2011)
Vol. 62, No 1142, str. 94-108
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 12 Feb 2011
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Razvoj i perspektive monetarnih integracija u svetu

Marković Dragana (Redovni profesor ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu),
Furtula Srđan (Asistent ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu)

U cilju ostvarivanja makroekonomske stabilnosti, ekonomska politika jedne države mora biti usmerena na koordinirano i efikasno korišćenje svih svojih instrumenata. Monetarna politika predstavlja jedan od osnovnih instrumenata ekonomske politike, čiji krajnji ciljevi predstavljaju istovremeno i ciljeve monetarne politike. zbog toga, svaka država nastoji da zadrži suverenitet u vođenju monetarne politike i ekskluzivno pravo emitovanja i upravljanja tokovima novčane mase. i pored toga, države prihvataju gubitak monetarnog suvereniteta i odlučuju da se zajednički udružuju i formiraju neki oblik monetarne unije, iz raznih političkih i ekonomskih razloga. U prošlosti su se monetarni aranžmani razlikovali u pogledu valute, funkcije i organizacije centralne banke i stepena političke integracije. iako su primenjivani različiti modeli monetarnih integracija, primetno je da su monetarne unije bile najčešće rezultat političkih unija i kompromisa. za razliku od njih, ekonomska i monetarna unija, koja je formirana 1999. godine sa jedinstvenom evropskom centralnom bankom i jedinstvenom valutom, predstavlja svojevrsni eksperiment jer je formirana bez prethodnog političkog ujedinjenja. analiza razvoja i perspektiva monetarnih integracija u svetu, doprinosi da naša država kreira strategiju integrisanja sa evropom. Jedinstvenost evropske monetarne integracije i kompleksna politička i ekonomska struktura Srbije indicira da to neće biti jednostavan proces integracije.

Ključne reči: monetarna integracija, monetarna politika, narodna banka Srbije, evropska monetarna unija