UDK 061.1EU(1-04):(470)
Biblid: 0543-3657, 62 (2011)
Vol. 62, No 1143, str. 35-50
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 02 Aug 0201
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Evropska politika (zajedničkog) susedstva

Božić Relja (Istraživač – saradnik Evropskog pokreta u Srbiji), reljabozic@emins.org

Evropska unija nailazi na teškoće da u okviru politike proširenja odredi granice Evrope, a problem se javlja i prilikom određivanja kraja „šire Evrope” za potrebe politike susedstva. Poslednje proširenje značajno je promenilo politički, ekonomski i društveni izgled Unije, a glavni cilj postavljen Lisabonskom agendom – Evropska unija kao najkonkurentnija privreda sveta – nije ostvaren. Unija je, ipak, u protekloj deceniji popravila svoju poziciju u međunarodnim odnosima, naročito prema istočnim susedima – Ukrajini, Moldaviji i Gruziji, odnosno Rusiji, sa kojom deli i od koje je deli politika susedstva. Istorijski, geopolitički i ekonomski pregled odnosa Brisela sa centrima država Istočne Evrope pokazuje da je Unija uložila veliki trud i sredstva da izbegne antievropsku orijentaciju na svojim istočnim rubovima. Nesumnjivo, u narednim godinama biće potrebno jasno određenje granica Unije, odnosno usaglašavanje političkih i ekonomskih odnosa sa Rusijom.

Ključne reči: Evropska politika susedstva, Istočno partnerstvo, granice EU, EU–Rusija