UDK 341.181ES
Biblid: 0543-3657, 62 (2011)
Vol. 62, No 1143, str. 51-62
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 12 Aug 2011
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Evropski savet kao izvedeni međudržavni organ Evropske unije

Zečević Slobodan (Redovni profesor prava Evropske unije na Evropskom univerzitetu u Beogradu),

Izvorno, ugovori o osnivanju nisu predvideli postojanje Evropskog saveta u institucionalnom sistemu Evropskih zajednica. Ovaj organ zapravo vuče korene iz prakse periodičnih sastanaka šefova država ili vlada članica Evropskih zajednica u okviru tzv. „konferencija na vrhu” koja se razvila početkom šezdesetih godina XX veka. Evropski savet je u formalnopravnom smislu priznat kao organ tek 1987, usvajanjem Jedinstvenog evropskog akta. U Ugovoru o Evropskoj uniji iz Mastrihta Evropski savet pominje se u tzv. „zajedničkim odredbama”. Reč je o organu koji daje podsticaj za razvoj Unije i određuje opšte političke smernice delovanja. Dakle, tvorci Mastrihtskog ugovora nisu se opredelili da izmene odredbe Ugovora o Evropskoj zajednici i da Evropski savet pridodaju spisku klasičnih institucija Zajednice, jer su ga formalnopravno odvojeno tretirali kao jednu vrstu vrhovnog organa Evropske unije hibridnog statusa, koji rešava probleme nerešive na nižim nivoima, utvrđuje opšte smernice razvoja i usvaja opšte političke stavove Unije. Ugovorima iz Lisabona od 2009. godine predviđeno je da Evropski savet postaje punopravna institucija Evropske unije. Ono što je predstavljalo najveću novinu u predlogu Evropskog ustava iz 2004, a što je preuzeto i ugovorima iz Lisabona, jeste uvođenje stalnog mesta predsednika Evropskog saveta.

Ključne reči: Evropski savet, Evropska unija, Evropska zajednica, Ugovor iz Mastrihta, Ugovor iz Lisabona