UDK 341.213
Biblid: 0543-3657, 62 (2011)
Vol. 62, No 1143, str. 63-72
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 05 Aug 2011
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Teorije integracije

Radaković Milovan (Naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), mradakovic@diplomacy.bg.ac.rs

Postoje dva osnovna pitanja bitna za razumevanja fenomena integracija. U prvom redu to je pitanje – koji činioci motivišu date subjekte da teže povezivanju u šire celine, i drugo – kako se ostvaruje opšta saglasnost o proceduri (politički okvir i pravni principi) i substancijelnim pitanjima (odnosno rešavanje suštine problema koji se pojavljuju pred integracionom zajednicom). Dakle, predmet ovog proučavanja predstavlja pitanje: šta dovodi do integracije i na koji način se ona ostvaruje i deluje.

Ključne reči: teorija, integracija, federalizam, funkcionalizam, neofunkcionalizam