UDK 339.747(100):339.727.22
Biblid: 0543-3657, 62 (2011)
Vol. 62, No 1143, str. 119-139
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 05 Aug 0201
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Uticaj svetske finansijske krize na međunarodnu robnu trgovinu i strane direktne investicije

Rapaić Stevan (Istraživač – pripravnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), stevan@diplomacy.bg.ac.rs

Autor analizira međunarodnu trgovinu u vreme svetske finansijske krize posmatrajući njene proizvodne strukture, ograničavajući se na najvažnije segmente, odnosno međunarodnu trgovinu primarnim i industrijskim proizvodima, izuzimajući iz ove analize usluge i proizvode intelektualne svojine. Sa druge strane, analizirajući međunarodnu robnu trgovinu u vreme svetske finansijske krize, autor ne zanemaruje strane direktne investicije rukovođene transnacionalnim kompanijama, koje predstavljaju jedan od vidova ulaska na inostrano tržište i često zamenjuju tradicionalne oblike izvoza robe. Stoga, autor ovde daje i pregled kretanja stranih direktnih investicija u uslovima svetske finansijske krize, kao i prikaz ključnih igrača na globalnoj trgovinskoj sceni.

Ključne reči: svetska finansijska kriza, međunarodna robna trgovina, strane direktne investicije, transnacionalne kompanije, poljoprivredni proizvodi, energenti, industrijski proizvodi