UDK 343.352(497.11)
Biblid: 0543-3657, 62 (2011)
Vol. 62, No 1144, str. 19-35
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 20 Sep 2011
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Korupcija: promene globalne pozicije srbije u poslednjoj deceniji

Nikolić Goran (Naučni saradnik Instituta za evropske studije), goranvnikolic@gmail.com

Indikatori nivoa korupcije u Srbiji, i pored toga što nisu potpuno jednoznačni, ukazuju na to da posle 2000. dolazi do trenda vrlo sporog pada koruptivnih aktivnosti. Napredak u borbi protiv korupcije u Srbiji ocenjen je kao spor i od strane Saveta Evrope i Evropske komisije. Ipak, evaluacija napretka bila bi potpunija da postoje napredniji domaći indikatori korupcije ili metodi evaluacije progresa u borbi protiv korupcije. Očekuje se da nastavak reformi, povezan i uslovljen evropskim integracijama, omogući da ovaj trend ne bude prekinut. Sistemske reforme su put koji bi trebalo nastaviti. Po parametrima nivoa korupcije (indeks percepcije korupcije, Doing Business Rank, lista konkurentnosti SEF, indeks kontrole korupcije itd.), Srbija zaostaje za zemljama regiona koje su članice EU ili su blizu ulaska u tu integraciju.

Ključne reči: korupcija, Srbija, region, reforme, rang