UDK 339.9
Biblid: 0543-3657, 63 (2012)
Vol. 63, No 1145, str. 5-15
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 17 Nov 2011
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Ostvareni nivo globalizacije svetske privrede

Stojadinović Jovanović Sandra (Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu), sandra@kg.ac.rs

Istraživanja procesa globalizacije su brojna i nisu nova. Pitanje globalizacije je neizbežno prisutno u svakoj materiji koja se bavi pitanjima savremene svetske privrede i savremenog ambijenta poslovanja. Rad će analizirati proces globalizacije iz jednog novog ugla, nastojeći da kroz teorijske debate utvrdi nivo do koga je ovaj proces ostvaren. Analiza ostvarenog nivoa globalizacije svetske privrede je veoma značajna, jer ostvareni nivo globalizacije determiniše poslovni ambijent i uokviruje ukupno poslovno okruženje. Brojne kontroverze su prisutne u vezi sa razmatranjem ostvarenog nivoa globalizacije, a ključno neslaganje je usmereno na pitanje stepena i značaja promena u svetskoj privredi.

Ključne reči: globalizacija, svetska privreda, internacionalizacija