UDK 327(560:569.1)
Biblid: 0543-3657, 63 (2012)
Vol. 63, No 1145, str. 50-66
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 12 Jan 2012
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Turski spoljnopolitički „preokret“: Slučaj Sirije

Marković Miloš B. (Politički analitičar iz Beograda),

Dolaskom na vlast Partije pravde i razvoja 2002. godine, turska spoljna politika doživela je zamah nezabeležen još od vremena pokojnog premijera i predsednika Turguta Ozala. U ovom radu, kroz prikaz pogoršanja u odnosima Turske sa Sirijom bavićemo se neizvesnom „sudbinom” jednog od osnovnih principa Davutogluove spoljne politike – politikom „nultih problema sa susedima”. Napuštanjem ovog principa, Ankara je dovela u pitanje godinama negovan imidž države koja se odrekla uloge „isturene predstraže NATO-a“ na Bliskom istoku iz vremena hladnog rata i koja je sebi postavila za cilj sticanje statusa „centralne zemlje“. Drugim rečima, naglo „demokratsko samoosvešćivanje“ Turske, pojačalo je strahove Irana, ali i Moskve, koja pored jasne podrške Damasku pojačava svoje vojno prisustvo na još uvek osetljivom području Severnog Kavkaza.

Ključne reči: Turska, Sirija, Rusija, Iran, Asad, Erdogan, Davutoglu, politika „nultih problema sa susedima“, arapsko proleće, PKK, zlatno doba tursko-američkih odnosa