UDK 620.92(061.1EU+470)
Biblid: 0543-3657, 63 (2012)
Vol. 63, No 1147, str. 5-13
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 14 Jul 2012
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Geopolitički i energetski aduti EU i Rusije – „Nabuko” i „Južni tok”

Radaković Milovan (Naučni saradnik, IMPP, Beograd. E-mail), mradakovic@diplomacy.bg.ac.rs

Energetska stabilnost i bezbednost države jedan je od strateških ciljeva svake zemlje, a ukoliko je nije moguće obezbediti iz vlastitih izvora, onda pojedine države nastoje da spoljnopolitičkim aktivnostima obezbede povoljne ugovore koji će garantovati energetsku sigurnost i, eventualno, neutralisati energetsku zavisnost potencijalnih korisnika od država isporučilaca energenata. Za Evropu, a Balkan posebno, od izuzetne je važnosti izgradnja dva energetska koridora. Prvi je „Nabuko”, koji u najvećoj meri finansiraju EU i SAD, a koji je zamišljen da svojom izgradnjom neutrališe energetsku zavisnost zemalja zapadne Evrope od Rusije, i „Južni tok”, energetski koridor Rusije, čija je izgradnja već u toku i koji se nalazi pred svojom realizacijom.

Ključne reči: Energetika, Rusija, SAD, Nabuko, Južni tok