UDK 351.824.1(497)
Biblid: 0543-3657, 63 (2012)
Vol. 63, No 1147, str. 73-86
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 20 Jul 2012
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Pretpostavka prosperitetnog razvoja srpske privrede – podizanje nivoa konkurentnosti industrije

Petrović Pero (Naučni savetnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), pera@diplomacy.bg.ac.rs
Jović Željko (MA, Doktorant, Ekonomski fakultet Beograd i Narodna banka Srbije), Zeljko.Jovic@nbs.rs

Ubrzana globalizacija svetskog tržišta, njegov nagli razvoj, kao i tekuća ekonomska kriza, svim zemljama nameću sve veće zahteve za stalnim promenama, a posebno unapređenjem konkurentnosti. Konkurentnost omogućava ekspanziju izvoza, visok privredni rast i razvoj, te socijalno blagostanje iskazano povećanjem zaposlenosti i standarda stanovništva. Bez obzira na to da li se radi o mikro ili makrokonceptu konkurentnosti, u žestokoj konkurentskoj utakmici pobeđuju oni koji povećavaju produktivnost i efikasnost. Na mikroplanu nivo produktivnosti utiče na stope povraćaja na uložene investicije u mašinskoj industriji (preduzeća), kao jednog od ključnih pokretača ekonomskog rasta. Na makroplanu, stepen produktivnosti određuje nivo održivog rasta i razvoja, odnosno prosperiteta razvoja privrede.

Ključne reči: Srpska industrija, konkurentnost, efekti, kreativnost, inovativnost