UDK 327(4-672EU)
Biblid: 0543-3657, 63 (2012)
Vol. 63, No 1148, str. 52-66
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 12 Aug 2012
Prihvaćeno: 17 Mar 2023

Neofunkcionalistički teorijski pristup i proces evropskih integracija

Petkanić Srđan (Saradnik u Institutu za evropske studije, Beograd), psergio1@yahoo.com

Ideja stvaranja Evropske unije predstavlja rezultat hiljadugodišnjeg procesa integracije jedinstvenog evropskog tla. Celokupan istorijski, geopolitički i ekonomski razvoj našeg kontinenta prožet je idejom stvaranja unifikacionog generatora asocijacije identiteta celovite i samožive Evrope i predstavlja najviši stepen zajednice država na dobrovoljnoj osnovi. Praktična formulacija evropske integracione ideje u stvarnost počela je da se realizuje odmah po završetku Drugog svetskog rata kada je fokus ekonomskog i političkog zajedništva, kohabitacije i korisne saradnje nadvladao koncepte konfrontacije, rata i nemaštine.

Ključne reči: Evropska unija, proces evropskih integracija, neofunkcionalizam, pretakanje