UDK 321.7(612)(569.1)
Biblid: 0543-3657, 63 (2012)
Vol. 63, No 1148, str. 67-79
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 12 Aug 2012
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Različitost pristupa Evropske unije konfliktima u Libiji i Siriji

Pavlović Đorđe (Master politikolog – međunarodne studije, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu), djolepfpn@yahoo.com

Autor u ovom radu predstavlja reakciju Evropske unije na krize u Libiji i Siriji koje su se razvile u okviru „Arapskog proleća” 2011. godine. Uočavajući sličnosti i razlike spoljnopolitičkog delovanja EU u ova dva slučaja, autor u završnom delu razmatra razloge takvog postupanja, kao i zaključke u pogledu funkcionisanja institucionalnih novina Lisabonskog ugovora u spoljnopolitičkoj oblasti. Osnovni izvor podataka ovog rada su izvorni dokumenti evropskih institucija, a izlaganje je pretežno hronološko.

Ključne reči: Evropska unija, visoki predstavnik Unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku, Zajednička spoljna i bezbednosna politika, Savet spoljnih poslova EU, Libija, Sirija, Evropski savet, Evropska komisija, Arapsko proleće.