UDK 004.738.5:351.74/.76
Biblid: 0543-3657, 63 (2012)
Vol. 63, No 1148, str. 115-128
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 17 Aug 2012
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Interamerička telekomunikaciona komisija

Kekić Dalibor (Profesor, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd), dalibor.kekic@kpa.edu.rs
Subošić Dane (Vanredni profesor, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd), dane.subosic @kpa.edu.rs

U mnoštvu pokušaja da se poveća sajber-bezbednost na američkom kontinentu, najveći deo tereta na sebe je preuzela Interamerička telekomunikaciona komisija (CITEL – Inter-American Telecommunication Commission). Ova organizacija je nastala 1994. godine, pod patronatom Organizacije američkih država, a čine je: javni sektor – 35 država članica, kao i preko 200 međunarodnih, nacionalnih, strukovnih i nevladinih organizacija iz svih delova sveta – privatni sektor. CITEL deluje kao permanentni forum, koji doprinosi i javnom i privatnom sektoru bezbednosti u koordinaciji različitih političkih, ekonomskih, društvenih i tehničkih perspektiva i zahteva država članica i organizacija, a takođe pomaže i da se ovi subjekti sastaju u zavisnosti od infrastrukturnih potreba. Kroz ovu organizaciju procenjuju se relevantna pravna, regulatorna i tehničko-tehnološka pitanja kao što je univerzalni pristup bazama podataka, zajednički standardi, mrežna interoperabilnost i kompatibilna upotreba radio-spektra. Sve ove aktivnosti koje promoviše CITEL su nacionalnog i regionalnog razvojnog karaktera i doprinose usklađenom predstavljanju zemalja članica na regionalnim i međunarodnim sastancima.

Ključne reči: CITEL, sajber-bezbednost, baza podataka