UDK 364.334(497.1)
Biblid: 0543-3657, 64 (2013)
Vol. 64, No 1149, str. 120-136
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 14 Jan 2013
Prihvaćeno: 16 Mar 2023

Osiguranje za slučaj nezaposlenosti u zemljama regiona

Goranović Predrag (Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet Podgorica),

Zaposlenost je jedan od ključnih interesa svake države i uz inflaciju, najupečatljiviji indikator ekonomskog i socijalnog stanja države. Sistem zaštite od nezaposlenosti ima veliku važnost u ekonomiji svake zemlje. Problem nezaposlenosti predstavlja primarni društveni i individualni problem koji ima mnoge implikacije, ne samo na ekonomsko-socijalni razvoj, već i na pojedinačne i porodične egzistencije. Iz jednog opštijeg određenja zaposlenosti kao: indikatora ekonomskog, kulturnog i socijalnog prosperiteta zajednice, izvora egzistencije najšireg kruga populacije, stabilizacije socio-ekonomskog statusa pojedinaca i zajednice, a nezaposlenosti kao: sinonima siromaštva, socijalne marginalizacije, nepotrebnog i nepovratnog prosipanja ljudskih resursa, može se sagledati suštinski značaj pitanja zaposlenosti za svakog pojedinca, a i za određenu zajednicu. Kao društveni problem nezaposlenost ima planetarne razmjere jer je prisutna u većoj ili manjoj mjeri kako u zemljama razvijene tržišne privrede, tako i u zemljama takozvane tranzicije, odnosno zemljama u razvoju. U prvom dijelu rada osvrnuli smo se na sami sistem osiguranja od nezaposlenosti i na tržište rada u Crnoj Gori, a potom smo ukratko sagledali stanje u zemljama bivše Jugoslavije sa aspekta nezaposlenosti.

Ključne reči: Nezaposlenost, socijalno osiguranje, novčana naknada, stopa doprinosa, socijalno pravo, ex Jugoslavija