UDK 355.357
Biblid: 0543-3657, 64 (2013)
Vol. 64, No 1149, str. 11-22
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 13 Jan 2013
Prihvaćeno: 16 Mar 2023

Mirovne misije Ujedinjenih nacija i savremeni izazovi

Jović Željko (Protivteroristička jedinica, MUP Republike Srbije), zjovic_ptj@yahoo.com

U radu će ukratko biti razmotreni neki od savremenih izazova vezanih za proces globalizacije i njihove efekte na mirovne misije UN. Misije UN su postale njihov najprisutniji koncept a došlo je i do povećanja njihovog broja od poslednje decenije 20. veka. One su prerasle u kamen temeljac međunarodne zajednice kao odgovor na međuanrodnu krizu. Globalizacija je ušla u turbulentni period i pojavila se kao značajna pretnja međunarodnoj bezbednosti, stabilnosti i prosperitetu. Ako organizacija namerava da bude značajan deo međunarodnog mehanizma za efektivno delovanje protiv globalnih bezbednosnih izazova onda ih UN moraju moraju razumeti i uzeti u obzir tokom izvođenja mirovnih misija.

Ključne reči: UN, globalizacija, MMF, Svetska banka, mirovne misije