UDK 316.48:355.013
Biblid: 0543-3657, 64 (2013)
Vol. 64, No 1149, str. 52-64
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 16 Mar 2023
Prihvaćeno: 17 Jan 2013

Incidenti i sukobi niskog intenziteta, kao refleks nekadašnjih evropskih imperijalnih sila

Radaković Milovan (Naučni saradnik, IMPP, Beograd), mradakovic@diplomacy. bg.ac.rs

Incidenti, kao i sukobi niskog intenziteta, često predstavljaju samo indikatore da dve ili više država mogu ući u širi ratni sukob.3 Iza takvih konkretnih incidenata, obično iza dve ili više država postoji mnogo veći problem, dok je konkretni incident samo indikator većeg sukoba. Razlozi za izbijanje sukoba malih razmera, ili incidenata, mogu biti i skretanje pažnje javnosti sa određenog problema unutar zemlje na konkretan spoljnopolitički sukob. Ovakvi sukobi neretko predstavljaju i senku nekadašnjih imperijalnih pohoda velikih kolonijalnih sila, pa dati incident ima i meru određene spoljnopolitičke „arogantnosti” pojedine države. U poslednjim dekadama, taj tzv. „imperijalni impuls” desio se Španiji i Velikoj Britaniji. Madrid i London su, doduše, bili „izazvani”, i kao države koje drže do sebe vojno su intervenisali u dva slučaja. Ali ukupan količnik i rezultat takvih intervencija uglavnom je relativno mali, s obzirom na vojne potencijale koji se pokreću, i uznemiravanje javnog mnjenja do kojeg u tim situacijama dolazi.

Ključne reči: Velika Britanija, Španija, Maroko, Argentina, Evropa, Afrika, Južna Amerika, Ostrva, incident, sukob, Perehil, Gibraltar, Folklandi