UDK 323.1(430)
Biblid: 0543-3657, 64 (2013)
Vol. 64, No 1151, str. 37-50
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 02 Sep 2013
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Snaga Nemačke

Radaković Milovan (Naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu), mradakovic@diplomacy.bg.ac.rs

Nemačka je danas, prva ekonomija Evrope. Nacija koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim, uspela je da se afirmiše kroz EU, i nametne kao jedna od najuticajnijih država sveta. Njen doprinos svetskoj politici, ekonomiji i kulturi, kao i njen sadašnji značaj, čine umesnim razmatranja o Nemcima, njihovoj državi, identitetu, njihovom shvatanju organizacije, snazi i germanskom duhu specifičnim za Nemce. Uspone nemačke države, Evropljani su uvek pratili sa izvesnom dozom poštovanja ali i opreza, s obzirom na istorijske konstalacije.

Ključne reči: Nemci, Nemačka, identitet, nacija, organizacija, snaga, duh