UDK 327.56:341.6(479)
Biblid: 0543-3657, 64 (2013)
Vol. 64, No 1152, str. 55-73
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 10 Oct 2013
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Zamrznuti sukobi i pregovarački procesi u regionu Južnog Kavkaza

Jović-Lazić Ana (Naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), anajovic@diplomacy.bg.ac.rs
Lađevac Ivona (Istraživač saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), ivona@diplomacy.bg.ac.rs

Južni Kavkaz je etnički i međukonfesionalno veoma raznolik region, koji je snažno opterećen zamrznutim sukobima. Oni su nastali kao posledica etnopolitičkih sukoba do kojih je došlo krajem osamdesetih i devedesetih godina zbog nastojanja Južne Osetije, Abhazije i Nagorno Karabaha da se izdvoje iz Gruzije i Azerbejdžana. Ovi sukobi doveli su i do značajnog angažovanja različitih međunarodnih činilaca u regionu. Njihovo učešće uglavnom su motivisali različiti geopolitički interesi, zbog čega pregovori, koji su trajali godinama, nisu doneli konačno političko rešenje zamrznutih konflikata.

Ključne reči: zamrznuti sukobi, južni Kavkaz, Abhazija, Južna Osetija, Nagorno-Karabah, Gruzija, Jermenija, Azerbejdžan, Rusija, EU, OEBS, UN