UDK 341.123.042(569.4)
Biblid: 0543-3657, 64 (2013)
Vol. 64, No 1152, str. 91-104
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 30 Oct 2013
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Palestina nakon rezolucije 67/19

Gogić Ognjen (Student master studija na Fakultetu političkih nauka), ognjen.gogic@gmail.com

Nakon što je posle podnošenja zahteva Palestine za članstvo u UN došlo do zastoja u tom procesu Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 29. novembra 2012. usvojila Rezoluciju 67/19 kako bi se unapredio status Palestine od “entiteta sa statusom stalnog posmatrača” u “status države nečlanice sa statusom posmatrača”. U ovom članku autor razmatra potencijalne pravne i političke implikacije takvog ishoda. On je mišljenja da rezolucije Generalne skupštine, iako nisu pravno obavezujuće, mogu pod određenim okolnostima biti tumačene tako da odražavaju mišljenje međunarodne zajednice. Pošto je Rezolucija 67/19 usvojena velikom većinom, autor smatra da ona predstavlja “nedvosmislen pokazatelj” da Generalna skupština smatra Palestinu državom po međunarodnom pravu. Usvajanje Rezolucije 67/19 bi, stoga, trebalo da omogući Palestini da pristupi multilateralnim ugovorima otvorenim za “sve države”.

Ključne reči: Palestina; rezolucija 67/19; stalni posmatrači Generalne skupštine; državnost; međunarodni ugovori