UDK 341.781
Biblid: 0543-3657, 64 (2013)
Vol. 64, No 1152, str. 133-151
DOI:

Pregledni članak
Primljeno: 16 Aug 2013
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

Ataše za štampu

Lopičić Đorđe N. (Diplomata u penziji), djordje.lopicic@vektor.net

U članku se obrađuje institut atašea u diplomatiji od njegovog nastanka u XIX veku pa sve do današnjih dana. O atašeu za štampu u jugoslovenskoj i srpskoj literaturi pisano je veoma malo, postoji svega jedan članak koji je publikovan davne 1940. godine, tako da je ova problematika potupuno neobrađena i neistražena. Ovo je prvi pokušaj u savremnoj srpskoj literaturi da se obradi institut atašea za štampu. Posle Drugog svetskog rata, a naročito u savremenoj diplomatiji, ataše za štampu predstavlja vrlo značajnu, važnu i stručnu instituciju u obavljanju diplomatskih funkcija u diplomatskim misijama u inostranstvu. Obrađen je kratak pregled nastanka štampe uopšte, u Kraljevini Srbiji, Kraljevini Jugoslaviji i posleratnoj Jugoslaviji, kao i ko su bili diplomate atašei za štampu. Veze koje postoje između štampe i diplomatije, sličnosti i razlike takođe su obrađene.

Ključne reči: