UDK 341.217(4-672EU:410)
Biblid: 0543-3657, 65 (2014)
Vol. 65, No 1153-1154, str. 40-55
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Jan 2014
Prihvaćeno: 15 Feb 2014

DA LI VELIKA BRITANIJA ISTUPA IZ ČLANSTVA U EVROPSKOJ UNIJI?

Zečević Prof. dr Slobodan M. (Prof. dr Slobodan M. Zečević, Naučni savetnik, Institut za evropske studije, Beograd, Trg Nikole Pašića 11), vzecevic@eunet.rs

U televizijskom obraćanju javnosti, 23. januara 2013. godine, britanski premijer Dejvid Kameron (David Cameron) saopštio je nameru da, ukoliko njegova konzervativna stranka pobedi na izborima 2015. godine, u 2017. godini raspiše referendum o ostanku ili izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Stavovi Kamerona poklapaju se sa izraženom britanskom evroskeptičnom politikom u proteklim decenijama. Međutim, u vezi sa prethodno iznetim, postojii dilema koliko je mogućnost da Britanija izađe iz Evropske unije zakonita, stvarna i realna u pravnom, ekonomskom i političkom smislu. Naime, Britanija je prihvatila evropsku integraciju kao učešće u zajedničkom tržištu, ali je odbacivala nadnacionalnu koncepciju Žana Monea (Jean Monnet) o federalnoj Uniji bez federalne države i ustava. Danas Velika Britanija želi da predvodi države članice van zone evra u borbi protiv inicijative Komisije o izmeni ugovora o osnivanju u pravcu preobražaja Unije u „federaciju država-nacija.“ Iako je izlazak iz Evropske unije za Veliku Britaniju pravno moguć, on nije realan jer je ekonomski i politički rizičan i neisplativ.

Ključne reči: Evropska unija, federalizam, institucionalni sistem, izlazak, integracija, referendum, Komisija, Evropski parlament, Sud pravde, suverenitet, prelivanje, nadnacionalni model