UDK 327.56::351.88(4-672EU)
Biblid: 0543-3657, 65 (2014)
Vol. 65, No 1155-1156, str. 98-117
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 29 Jul 2014
Prihvaćeno: 29 Aug 2014

KA USPEŠNOM SAMOSTALNOM VOJNOM DELOVANJU EVROPSKE UNIJE: RAZVOJ SATELITSKE PODRŠKE

Korać Srđan (Naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd),

Rad analizira da li su i u kojoj meri stvoreni preduslovi za uspešno sprovođenje Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike Evropske unije u pogledu valjane logističke podrške za vojno angažovanje na teritorijama trećih zemalja bez oslanjanja na pomoć NATO-a i SAD-a. Autor analizu stavlja u teorijski kontekst debata o optimalnom modelu uloge Evropske unije kao međunarodnog bezbednosnog aktera i o vitalnoj važnosti obaveštajnog rada za održivo vojno angažovanje u tzv. asimetričnim sukobima u udaljenim područjima. Težište analize stavljeno je na ispitivanje stepena izgrađenosti i osposobljenosti kapaciteta Unije za samostalno satelitsko snimanje, izviđanje, osmatranje i prikupljanje geoprostornih obaveštajnih podataka (GEOINT), kao i za održavanje satelitskih komunikacija u realnom vremenu. Autor zaključuje da dosadašnje vojne misije EU pokazuju da je bez strateškog ulaganja u razvoj evropske mreže satelita sa pratećim kapacitetima i unapređenja nadnacionalne obaveštajne funkcije, malo verovatno da će Unija moći da ostvari planove o vlastitoj globalnoj ulozi snabdevača kooperativne bezbednosti i delotvorno zaštiti vitalne bezbednosne interese.

Ključne reči: satelitski centar EU (SATCEN), Zajednička bezbednosna i odbrambena politika EU, međunarodne vojne misije, satelitska tehnologija, geoprostorni obaveštajni podaci, satelitski snimci