UDK 330.524:620.92(4-672EU)(497.11)
Biblid: 0543-3657, 65 (2014)
Vol. 65, No 1155-1156, str. 129-149
DOI:

Pregledni rad
Primljeno: 04 Jul 2014
Prihvaćeno: 04 Aug 2014

SISTEM ENERGETSKE BEZBEDNOSTI EVROPSKE UNIJE: POZICIONIRANJE SRBIJE

Jović-Lazić Dr Ana (Dr Ana Jović-Lazić, naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd),

Potražnja za energentima u svetu raste zbog čega pitanje energetske bezbednosti dobija sve veći značaj za ukupne međunarodne odnose. Članice EU nisu bogate energentima tako da njihova energetska bezbednost zavisi, pre svega, od sigurnog, održivog i kontinuiranog snabdevanja energijom iz inostranstva. ona je povezana sa diversifikacijom izvora iz kojih se EU snabdeva, bezbednošću tranzita i integracijom energetskog tržišta EU. Da bi doprinela svojoj energetskoj bezbednosti EU saradnju u ovoj oblasti i njene principe nastoji da proširi na susedne zemlje, posebno zemlje jugoistočne Evrope. Ta činjenica, kao i opredeljenje srbije za članstvo u EU, imaju veliki uticaj na pozicioniranje naše zemlje u sistemu energetske bezbednosti EU. Pri tome, treba imati u vidu da je srbija posebno zainteresovana za izgradnju „Južnog toka”, kojim će se ruski gas transportovati za Evropu.

Ključne reči: Evropska unija, energetska sigurnost, diversifikacija puteva snabdevanja, „Južni gasni koridor”, „Južni tok”, Energetska zajednica, Srbija