UDK 341.485
Biblid: 0543-3657, 65 (2014)
Vol. 65, No 1155-1156, str. 150-162
DOI:

Pregledni rad
Primljeno: 10 Jun 2014
Prihvaćeno: 10 Jul 2014

KONVENCIJA O SPREČAVANJU I KAŽNJAVANJU ZLOČINA GENOCIDA IZ 1948. GODINE – NEKA PRAVNA PITANJA

Lopičić Jančić Jelena (Prof dr. Jelena Lopičić Jančić, redovni profesor na Akademiji za diplomatiju i bezbednost u Beogradu), jelena.lopicic@vektor.net

U članku je obrađen istorijski razvoj genocida od najstarijih vremena. Prof. dr Lemkin prvi je upotrebio naziv genocid još za vreme trajanja Drugog svetskog rata. Generalna skupština Ujedinjenih nacija, 11. decembra 1946. godine, donela je rezoluciju broj 96/I kojom je genocid proglašen za međunarodno krivično delo, da bi praktično dve godine kasnije Generalna skupština na trećem zasedanju u Parizu 9. decembra 1948. godine donela rezoluciju broj 260 A III kojom je usvojila Konvenciju za sprečavanje i kažnjavanje zločina genocida. U članku je obrađena navedena Konvencija, njene dobre strane, pre svega obaveza država potpisnice da se u njihovom zakonodavstvu propiše genocid kao krivično delo. Takođe, u ovom članku obrađuju se i nedostaci ove Konvencije, a isto tako ističe se i njen veliki međunarodni politički i međunarodno pravni značaj.

Ključne reči: Konvencija za sprečavanje i kažnjavanje zločina genocida, rat, oružani sukob, UN