UDK 339.72.053.1(4-672 EU)
Biblid: 0543-3657, 66 (2015)
Vol. 66, No 1157, str. 19-36
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 29 Jan 2015
Prihvaćeno: 01 Mar 2015

PRIMENA MERA ŠTEDNJE U DUŽNIČKOJ KRIZI ZEMALJA EVROZONE - SVETLO NA KRAJU TUNELA ILI KORAK KA PROVALIJI?

Dragičević Ognjen (Ognjen Dragičević, student doktorskih studija politikologije, međunarodne i evropske studije na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu), dragichevic.ognjen@gmail.com

U ovom radu autor ukazuje na razloge zašto mere štednje nisu uspele da reše pitanje rasta javnog duga i recesije u zemljema periferije Evrozone. Glavni uzrok za neefikasnost ovih mera treba tražiti u pogrešnoj dijagnozi korena trenutne finansijske krize na evro prostoru. Preciznije rečeno, pomenuti uzrok treba tražiti u nerazumevanju tvoraca politike štednje da je kriza proizvod kumulativnih posledica ograničenja i slabosti Evropske monetarne unije (EMU), a ne neodgovornog i bahatog ponašanje javnog sektora njenih pojedinih država članica.

Ključne reči: dužnička kriza, mere štednje, Evropska unija, Evrozona, Evropska centralna banka, privredni rast, međunarodna ekonomska nejednakost