UDK 551.583:341(497.11)(4-672EU)
Biblid: 0543-3657, 66 (2015)
Vol. 66, No 1157, str. 48-59
DOI:

Pregledni rad
Primljeno: 09 Feb 2015
Prihvaćeno: 09 Mar 2015

STRATEGIJA „EVROPA 2020“, KLIMATSKE PROMENE I REPUBLIKA SRBIJA

Todić Dragoljub (Dragoljub Todić, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), dtodic@ymail.com
Grbić Vladimir (Vladimir Grbić, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, Beograd)

U radu se se ukazuje na osnovne elemenate politike EU u oblasti klimatskih promena kroz prikaz ciljeva koji su definisani u strateškim dokumentima ove organizacije. Posebno se analiziraju pojedine odredbe strategije „Evropa 2020“. Daje se prikaz do sada ostvarenih rezultata u ostvarivanju ciljeva definisanih u Strategiji “Evropa 2020”. U poslednjem delu rada naglašava se značaj politike EU u oblasti klimatskih promena za Republiku Srbiju, kao državu koja je kandidat za članstvo u EU. Ukazuje se na sličnosti i razlike u trenutnom položaju Republike Srbije, odnosno Evropske unije u ovoj oblasti. Konstatuje se postojanje više okolnosti koje doprinose razlikama u položaju Republike Srbije u odnosu na ciljeve EU.

Ključne reči: Evropska unija, Strategija 2020, klimatske promene, životna sredina, Republika Srbija, usaglašavanje nacionalnih propisa