UDK 339.923:061.1EU(091)
Biblid: 0543-3657, 66 (2015)
Vol. 66, No 1157, str. 60-72
DOI:

Pregledni rad
Primljeno: 04 Feb 2015
Prihvaćeno: 04 Mar 2015

ISTORIJSKI KORENI EVROPSKE INTEGRACIJE

Lopandić Dr Duško (Dr Duško Lopandić, Ambasador, Ministarstvo spoljnih poslova),

Za razliku od svih prethodnih pokušaja ujedinjenja Evrope, koji su nastali mačem ili zamišljeni perom, Evropsku zajednicu su zamislili političari a u suštini stvorili trgovci, bankari i pravnici. Evropske imperije – Rim, Franačko carstvo, Napoleonovo carstvo – bile su proizvod ratničkog duha, zasnovane na volji ratujućeg borca. S druge strane, najuspešnija evropska integracija nakon Rimljana i Franaka, zasnovana je na onome u šta veruju trgovci – na ideji razvoja slobodnog tržišta, na dokumentu, trgovačkom ugovoru, kreditnom pismu, slobodama poslovanja, na garanciji i poslovnoj reči iza kojih stoji nevidljiva ruka pravde. Ideje evropskog ujedinjenja intenzivno se razvijaju na početku XX veka, kroz Brijanov projekat o Evropskoj federalnoj uniji, Spinelijev Manifest za slobodnu i ujedinjenu Evropu, Federalnu uniju evropskih naroda, Čerčilovu ideju o stvaranju Sjedinjenih evropskih država. Konkretan rezultat i formiranje Evropske ekonomske zajednice (kasnije Evropske unije) nastaje nakon II svetskog rata kao posledica delovanja četiri faktora: dramatičnog ratnog razaranja evropskih zemalja, napora Francuske i Nemačke da pronadju posleratni modus vivendi, delovanja predratnih ideoloških pokreta za evropsku integraciju i pojava američke hladnoratovske politike.

Ključne reči: Evropa, Evropska zajednica, slobodno tržište, evropska integracija, Evropska unija