UDK 329.12:339.92(497)
Biblid: 0543-3657, 66 (2015)
Vol. 66, No 1158-1159, str. 5-17
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 07 Apr 2015
Prihvaćeno: 07 May 2015

NEOLIBERALNI FUNDAMENTALIZAM I EVROINTEGRACIJE: PRIMER BALKANA

Proroković Dušan (Dušan Proroković, Fakultet za diplomatiju i bezbednost), prorokovic@yahoo.co.uk

Kraj Hladnog rata i pobeda liberalno-demokratskog obrasca, nisu značili i uspostavljanje trajnog puta ka demokratskom miru, uspostavljanju pravičnog sistema slobodne trgovine, izgradnji autoritarnih međunarodnih institucija i definisanju opšteprihvaćenih zajedničkih vrednosti na globalnom nivou. Ostavši bez ideološke konkurencije, liberalna matrica nije se dalje razvijala, već je ušla u degenerativnu fazu – period neoliberalnog fundamentalizma. Vodeće ideje liberalne doktrine koriste se ne na dobrobit globalne zajednice, već kako bi se ostvarili interesi država zone demokratskog mira. Ova pojava je primetna i na Balkanu, a posebno se ispoljava u procesu evrointegracija, koje više ne predstavljaju razvojni mehanizam balkanskih država već su sredstvo za nametanje vrednosti neoliberalnog fundamentalizma.

Ključne reči: liberalizam, neoliberalizam, neoliberalni fundamentalizam, evrointegracije, Balkan