UDK 338.124.4(4-672EU)(497)
Biblid: 0543-3657, 66 (2015)
Vol. 66, No 1158-1159, str. 143-154
DOI:

Pregledni rad
Primljeno: 24 Jun 2015
Prihvaćeno: 24 Jul 2015

EVROPSKA UNIJA I BALKAN U DOBA JUNKEROVE KOMISIJE

Đurković Miša (Dr Miša Đurković, viši naučni saradnik, Institut za evropske studije, Beograd), mdjurkov@gmail.com

U ovom radu autor analizira izglede za odnos Evropske unije i Balkana u narednom periodu. Najpre se ukazuje na činjenicu da je EU zaokupljena rešavanjem sopstvenih finansijskih i ekonomskih problema. Politika proširenja je de facto prebačena u drugi plan i zamrznuta. Zatim se ukazuje na veoma problematično stanje balkanskih zemalja koje tonu u kombinaciju zaduženosti, nezaposlenosti, političke destabilizacije i autoritarizma. Na kraju se tvrdi da bi u narednom periodu trebalo postaviti realne i ne preterano ambiciozne prioritete: izbegavanje bankrota i očuvanje osnovne političke stabilnosti.

Ključne reči: Evropska unija, Balkan, finansijska kriza, Nemačka, nestabilnost