UDK 321.7(729.1)(497.11)
Biblid: 0543-3657, 66 (2015)
Vol. 66, No 1158-1159, str. 18-36
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 03 Mar 2015
Prihvaćeno: 03 Apr 2015

KUBA: DEMOKRATIZACIJA KAO OSETLJIVO PITANJE I POTENCIJALNA ULOGA SRBIJE U NJEGOVOM REŠAVANJU

Dujić Ivan (Dr Ivan Dujić, naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu), ivan@diplomacy.bg.ac.rs

Razgovor o Kubi povlači pitanje kako pronaći sredinu između demokratije, u kojoj postoji pluralizam mogućnosti i ideja, i socijalnog blagostanja. Pobeda socijalizma tokom Hladnog rata donela je Kubi socijalno blagostanje zahvaljujući lojalnosti stanovništva prema vladajućoj Komunističkoj partiji Kube (Partido Comunista de Cuba). Iza pokušaja da se na adekvatan način reše savremeni socijalni problemi, krije se upornost Komunističke partije da opravda dug opstanak na kubanskoj političkoj sceni. Proučavanjem povesti Kube tokom XX stoleća zapaža se da su sudbinu ostrva određivale generacije političara koje nisu želele da vlast predaju mlađoj i naprednijoj generaciji. Rezultat ovoga nepoverenja jeste svođenje demokratije na pravo na glasanje, što je dovodilo do socijalnih nemira i potrebe za intervencijom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u unutrašnji poredak Kube. Socijalizam se ni nakon Hladnog rata nije na Kubi transformisao u socijalnu državu s višepartijskim sistemom. Očigledno je da će sadašnji predsednik Kube morati da donese odluku o daljoj sudbini socijalizma na Kubi. Iako Srbija nije okončala sopstveni proces demokratizacije, ona bi mogla da ima važnu ulogu u transformaciji socijalizma na Kubi u smislu unapređenja demokratije i procesa demokratizacije.

Ključne reči: demokratija, demokratizacija, republika, socijalizam, Kuba, Srbija