UDK 327.56(497)
Biblid: 0543-3657, 66 (2015)
Vol. 66, No 1158-1159, str. 52-67
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 04 May 2015
Prihvaćeno: 04 Jun 2015

IZAZOVI ILI PRETNJE NA „ZAPADNOM” BALKANU

Janković Slobodan (Dr Slobodan Janković, naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), slobodan@diplomacy.bg.ac.rs

Balkansko poluostrvo je vekovima bilo mesto ukrštanja interesa velikih sila. U nedavna vremena ono je opet postal poprište šireg sukoba Zapada i Rusije. Balkanske zemlje su podređene i one su objekat politika vanregionalnih zemalja i transnacionalnih korporacija. Autor pretpostavlja da izazov i pretnja regionalnim zemljama proizilaze uglanvom iz njihovog statusa podređenih država. On deiniše podređenu države ne samo u okvirima koje je zadao Dejvid A. Lejk već proširuje koncept sa nametnutim sporazumevanjem između lokalnih kompradorskih političkih elita sa stranom silom. Janković ukratko predstavlja mesto Balkana u politici velikih sila I u odnosima između lokalnih zemalja i vanregionalnih sila. On potom ukazuje da su balkanske zemlje u statusu podređenih država i tvrdi da su dve teritorije protektorati. Konačno on navodi i zvanično imenovane pretnje i izazove da bi ih uporedio sa stvarnošću.

Ključne reči: Balkan, pretnje i izazovi, podređena država, protektorat, Srbija, sukob Zapad-Rusija