UDK 328.184(4-672EU)
Biblid: 0543-3657, 66 (2015)
Vol. 66, No 1158-1159, str. 105-114
DOI:

Pregledni rad
Primljeno: 13 Jul 2015
Prihvaćeno: 13 Aug 2015

MOGUĆNOSTI DIPLOMATSKOG LOBIRANJA U EVROPSKOJ UNIJI I STRATEGIJA SPOLJNE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE

Vasić Nenad A. (Dr Nenad Vasić, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), nenad.v@diplomacy.bg.ac.rs

Jedan od važnih načina delovanja u savremenoj diplomatiji predstavlja i diplomatsko lobiranje. Najvažnija pretpostavka za obavljanje diplomatskog lobiranja jeste sticanje znanja i veština. S obzirom na velike mogućnosti koje pruža diplomatsko lobiranje, posebno u Evropskoj uniji, potrebno je i korisno da ono postane sastavni deo strategije spoljne politike Republike Srbije.

Ključne reči: Republika Srbija, diplomatija, lobiranje, diplomatsko lobiranje, Evropska unija, spoljna politika