UDK 323.15(=511.141)(498)”1989/1996”
Biblid: 0543-3657, 66 (2015)
Vol. 66, No 1160, str. 78-92
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 21 Jul 2015
Prihvaćeno: 21 Aug 2015

POLITIČKO ORGANIZOVANJE I DELOVANJE MAĐARSKE MANJINE U RUMUNIJI OD 1989. DO 1996. GODINE

Terzić Predrag (Predrag Terzić, Institut za političke studije, Beograd), terzic84p@yahoo.com

Do obnavljanja stranačkog pluralizma u Rumuniji došlo je 1989. godine. Pored stranaka većinskog naroda, u tom periodu se osnivaju i stranke nacionalnih manjina. Kao najmnogobrojnija manjina u Rumuniji, mađarska zajednica je nastojala da zaštitu svojih prava i ostvarenje interesa obezbedi kroz formiranje Demokratskog saveza Mađara u Rumuniji (UDMR), kao krovne organizacije koja je ujedinila više političkih pozicija i tako stekla monopol na glasove mađarske manjine. U ovom radu istražuje se samo prva faza političkog organizovanja i delovanja mađarske manjine u Rumuniji, odnosno period od 1989. do 1996. godine. U tom periodu UDMR je delovao kao opoziciona politička stranka, da bi posle izbora 1996. godine ušao u koalicionu vladu.

Ključne reči: Rumunija, Mađari, mađarska manjina, Demokratski savez Mađara u Rumuniji, UDMR