UDK 336.774.3
Biblid: 0543-3657, 66 (2015)
Vol. 66, No 1160, str. 93-106
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 28 Apr 2015
Prihvaćeno: 28 May 2015

AGENCIJE ZA KREDITNI REJTING: KLJUČ GLOBALNOG (NE)INVESTIRANJA?

Ferjan Igor (Igor Ferjan, General Secretary B&H “RDF”, The Reconstruction and Development Fund Geneve), igorferjan@hotmail.com

Prilikom donošenja odluke o investiranju, značajnu ulogu ima ekonomski instrument kreditnog rangiranja. Danas, u globalnom investiranju, agencije za kreditno rangiranje igraju značajnu ulogu. Uloga koju su odigrale ove agencije u proteklom stoljeću je velika, ali njihova uloga u ekonomskoj krizi dovela je do velikih diskusija o njihovom poslovanju i podlijeganju različitim uticajima. Sve je to dovelo do polemika i razmišljanja o otvaranju tržišta, kako u Evropskoj uniji, tako i u ostatku svijeta. Prema tome, zbog uloge kreditnog rangiranja u globalnom investiranju, ne smije se zanemariti i prepustiti nekolicini da upravlja ovim procesom i na indirektan način upravlja svijetom. Dakle, rezultatima istraživanja predstavljenim u ovom članku ostvarivana je primarna misija istraživanja: afirmirati kreditni rejting kao ekonomski instrument i objektivnost agencija za kreditni rejting. U članku su elaborirane najvažnije odrednice kreditnog rejtinga i koncepta agencija za kreditni rejting. Posebna pažnja posvećena je različitim uticajima na agencije za kreditni rejting i njihovoj ulozi na svjetsku ekonomsku krizu. U članku je elaborirano više tematskih jedinica o kreditnom rejtingu i agencijama za kreditni rejting, te je predstavljen reprezentativan primjer uticaja rejting agencija na kreiranje ekonomske krize. Na kraju članka predložene su mjere kako Evropskom agencijom za kreditni rejting doći do kvalitetnijeg određivanja kreditnog rejtinga.

Ključne reči: rejting, agencija, investiranje, država