UDK 327.39::28
Biblid: 0543-3657, 67 (2016)
Vol. 67, No 1161, str. 18-31
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 03 Nov 2015
Prihvaćeno: 03 Dec 2015

KORENI NASTANKA I METODI FINANSIRANJA ISLAMSKE DRŽAVE

Konstandinović Boško (Boško Konstandinović, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Beograd), boskokonstandinovic@gmail.com

ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) ili Islamska država Iraka i Levanta jeste teroristička organizacija koja pod svojom kontrolom trenutno drži delove teritorija država Iraka i Sirije koje površinski obuhvataju teritoriju Velike Britanije. Pored velike teritorije koju drži pod kontrolom ISIS poseduje takvu organizacionu strukturu koja ima sve karakteristike državne organizacije. Teritorija koju kontrolišu, vlast nad nekoliko miliona stanovnika okupiranih područja kao i organizaciona struktura, ukazuju da ISIS nije samo obična teroristička organizacija nego da poprima sve oblike države. Glavni izvor moći Islamske države jesu njena finansijska sredstva. Ono što joj najviše omogućava ogromne finansijske prilive jeste kontrola nad naftnim i energetskim izvorima okupiranih područja. Pored kontrole nad izvorima nafte ISIS svoja finansijska sredstva crpi i iz različitih vrsta oporezivanja lokalnog stanovništva. Kidnapovanja i otmice radi otkupa kao i donacije privatnih lica predstavljaju, takođe, značajne vidove izvora finansiranja. Islamska država Iraka i Sirije proglašena je 29. juna 2014. godine za Kalifat dok je za Kalifu proglašen Abu Bakr alBaghdadi. Sa svojim izvorima moći ISIS predstavlja veliku pretnju po region Bliskog istoka, ali i globalnu bezbednost.

Ključne reči: Islamska država Iraka i Sirije, salafizam, koren i nastanak, finansiranje, terorizam