UDK 327:620.9
Biblid: 0543-3657, 67 (2016)
Vol. 67, No 1161, str. 83-108
DOI:

Pregledni rad
Primljeno: 22 Nov 2015
Prihvaćeno: 22 Dec 2015

ENERGETSKA BEZBEDNOST – IZMEĐU ISTOKA I ZAPADA

Arežina Dr Sanja (Dr Sanja Arežina, Institut za društveni razvoj Jugoistočne Evrope (SEESDI)), sanja_arezina@yahoo.com

Energija predstavlja jedan od najznačajnijih faktora razvoja svetske privrede. Izašavši iz okvira ekonomije ona je uključila brojne nove komponente, među kojima je jedna od najznačajnijih – bezbednosna. Nestabilnost globalnog sistema stavila je u fokus neophodnost dostizanja energetske bezbednosti kako iz ugla država proizvođača, tako i potrošača, ali i tranzitnih država. Brojni indikatori koji utiču na energetsku bezbednost ovih država (posebno cene energenata), kao i neophodnost institucionalizacije, govore koliko je ceo sistem funkcionisanja energetskog tržišta promenljiv i zavisan od složenog sistema interesa gde svaki akter ima svoju ulogu u očuvanju stabilnosti globalnog energetskog tržišta. Pojava energetske bezbednosne dileme najbolji je primer toga koliko ponašanje jedne države utiče na ponašanje ostalih država. Stoga, akcenat se u narednom periodu prvenstveno stavlja na sprovođenje mera diverzifikacije kako bi se uticaj koji energetska bezbednost ima na spoljnu politiku država maksimalno smanjio. U isto vreme nove okolnosti transformacije svetskog tržišta energenata govore da je došlo vreme promena geopolitičke karte sveta, pa i uloga koje pojedini akteri na njoj imaju.

Ključne reči: energija, energetska bezbednost, energetska bezbednosna dilema, diverzifikacija, geopolitika