UDK 339.5.012.42
Biblid: 0543-3657, 67 (2016)
Vol. 67, No 1162-1163, str. 134-152
DOI:

Pregledni rad
Primljeno: 07 Jul 2016
Prihvaćeno: 07 Aug 2016

SLOBODNE ZONE: INSTRUMENT EKONOMSKOG DRŽAVNIŠTVA

Luković-Jablanović Dragica (Dragica Luković-Jablanović, PhD kandidat Univerziteta Džon Nezbit, Beograd, studijski program međunarodne ekonomije), dragicalukovic@yahoo.com

Razumevanje primene instrumenata geoekonomije, istovremeno znači i razumevanje opsega političkih opcija, razmatranje mogućih alternativa i posledica koje iz njih proizilaze. Koncept slobodne trgovinske zone (STZ), kao kategorije specijalnih ekonomskih zona (SEZ), nametnuo se kao efikasniji instrument u odnosu na niz klasičnih instrumenata državne razvojne politike pri promociji izvoza, privlačenju stranih direktnih investicija, otklanjanju regionalnih disbalansa, u socijalnoj i demografskoj politici, i mnogim drugim osetljivim državnim pitanjima. Ekonomska međuzavisnost preko slobodnih zona otvara i nekonvencionalna i neočekivana politička rešenja mnogih problema. Kroz istorijsku genezu koncepta slobodnih zona s jedne strane, i komparativnu analizu načina i stepena njihovog korišćenja od strane Kine i Amerike, danas vodećih globalnih sila, s druge strane, ukazuje se na značajan potencijal koji različite kategorije slobodnih zona nude implementiranjem u državnu geoekonomsku, a time i geopolitičku strategiju. Stepen kvaliteta ekonomskog državništva vodećih svetskih sila i njihovo umeće balansiranja između interesa i morala, u velikoj meri određuje, ne samo globalnu poziciju njihovih država, već i sudbinu sveta.

Ključne reči: slobodne trgovinske zone (STZ), specijalne ekonomske zone (SEZ), međunarodni odnosi, ekonomsko državništvo, geoekonomija, geopolitika, Kina, Amerika