UDK 323.28(4-672EU)
Biblid: 0543-3657, 67 (2016)
Vol. 67, No 1162-1163, str. 30-45
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 16 Jun 2016
Prihvaćeno: 16 Jul 2016

MIGRACIJE I INDENTITET EVROPSKE UNIJE

Zečević Dr Slobodan (Autor je naučni savetnik u Institutu za evropske studije u Beogradu),

Početkom XXI veka Evropska unija bila je pogođena sa nekoliko sukcesivnih kriza. Reč je o svetskoj finansijskoj krizi iz 2007. godine čiji je izvor bio na finansijskom tržištu Sjedinjenih Američkih Država, o dužničkoj krizi Grčke koja traje od 2009. godine i koja je eskalirala u leto 2015. godine, kao i o izbegličkoj krizi nastaloj zbog rata u Siriji tokom 2015. godine. U vezi sa prethodno iznetim treba imati u vidu da je u Nemačku u 2015. godini ušlo milion i sto hiljada izbeglica od kojih oko 60 odsto nisu lica ugroženi ratom. Prethodno pomenuti događaji ukazali su da nedovršeni evropski suverenitet uzrokovanim zastojem u izgradnji evropske federalne države zapravo omogućava Evropskoj uniji da, kako tako, funkcioniše u normalnim uslovima ali je sprečava da ima adekvatne odgovore na krizna stanja. Zbog svojih međudržavnih i konfederalnih odlika Evropska unija ne može da reaguje na brz, jedinstven i odgovarajući način na izazove u globalizovanom svetu. Odsustvo zaokružene teritorije i evropske federalne vlade sa ministarstvima unutrašnjih poslova i odbrane čini Evropsku uniju nedovoljno efikasnom u suočavanju sa migrantskim i bezbednosnim izazovima.

Ključne reči: Evropska unija, evropska teritorija, migrantska kriza, pravo na azil, Frontex, uredba Evropske unije, federalizam, Zajednička politika bezbednosti i odbrane