UDK 339.923:061.1EU
Biblid: 0543-3657, 67 (2016)
Vol. 67, No 1162-1163, str. 62-72
DOI:

Pregledni rad
Primljeno: 31 Jan 2016
Prihvaćeno: 02 Mar 2016

NA TRAGU BUDUĆNOSTI: DECENIJE KOJE DOLAZE

Lopandić dr Duško (Dr Duško Lopandić, Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije),

Decenije koje dolaze menjaju svet u pogledu komunikacije, transporta, energenata, demografske strukture, migracija, regionalnih odnosa. Evropska unijа će u budućnosti biti suočena sa brojnim izazovima - pre svega smanjenjem broja mladih stanovnika i rastom broja starije populacije, što za posledicu može imati smanjenje stope društvenog rasta već od 2025. godine. Moguća rešenja i prevencije budućih problema EU su predmet „Lisabonske strategije“, strategije „Evropa 2020“, kao i studije „Evropa 2050“. Stanje i buduća zbivanja u Evropskoj uniji, imaće veliki uticaj i na zemlje Zapadnog Balkana. Program „Jugoistočna Evropa 2020Zapošljavanje i prosperitet u evropskoj perspektivi“, rađen po uzoru na strategiju „Evropa 2020“ ima za cilj prevenciju mogućih negativnih trendova koje u budućnosti mogu zahvatiti region Jugoistočne Evrope i otežati put ka članstvu u ovoj organizaciji.

Ključne reči: Evropska unija, Jugoistočna Evropa, „Evropa 2020“, Lisabonska strategija, „Evropa 2050“