UDK 327(4-672EU) 327(497.11:497.5)
Biblid: 0543-3657, 68 (2017)
Vol. 68, No 1165, str. 5-22
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 30 Oct 2016
Prihvaćeno: 30 Nov 2016

ULOGA EVROPSKE UNIJE U PROCESU POMIRENJA SRBIJE I HRVATSKE

Subotić Strahinja (Autor je završio master studije iz političkih nauka na Centralno-evropskom univerzitetu (CEU) u Budimpešti),

U radu se analizira značaj i tip uloge koju je Evropska unija (EU) imala u kontekstu dosezanja pomirenja i rešavanja problema između Srbije i Hrvatske. Autor polazi od pretpostavke da EU teži da očuva mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu smirujući tenzije između Srbije i Hrvatske. Međutim, pitanje koje se nameće jeste na koji način je ona to činila i koliko je efikasna bila u svojoj nameri. Iz tog razloga se analiziraju novonastali problemi između Srbije i Hrvatske u periodu od 2012. do 2016. godine. Autor primećuje da dolazi do pada u odnosima između Srbije i Hrvatske nakon promene vlasti u obe zemlje, stoga se kao početni trenutak analize uzima dolazak Tomislava Nikolića na mesto predsednika Srbije 2012. godine. Na osnovu analiziranog ophođenja EU prema problemima sa kojima su se Srbija i Hrvatska suočavale, dolazi se do dvostrukog zaključka. Sa jedne strane, nije evidentno da EU pritiska obe strane da dođu do suštinskog razrešenja problema, pa se stoga primećuje da EU ipak ne igra konstruktivnu ulogu koja bi podrazumevala napore za dosezanje pomirenja između Srbije i Hrvatske. Sa druge strane, ukoliko se teži pukoj normalizaciji odnosa i sklanjanju problema sa dnevno-političke agende, onda to EU efikasno čini, igrajući ulogu neutralnog posrednika. S obzirom da autor ukazuje da su problemi uglavnom zasnovani na prošlosti, zaključuje se da strategija EU za rezrešavanje problema nije bila uspešna i da se iz tog razloga može očekivati još sličnih kriznih momenata u odnosima Srbije i Hrvatske.

Ključne reči: Evropska unija, Srbija, Hrvatska, Zapadni Balkan, pomirenje, normalizacija, spoljna politika, bilateralni problemi, evrointegracije, tranziciona pravda