UDK 314.151 351.862/.863 323.28
Biblid: 0543-3657, 68 (2017)
Vol. 68, No 1165, str. 23-39
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 08 Nov 2016
Prihvaćeno: 08 Dec 2016

IZAZOVI SAVREMENIH MIGRACIJA – BEZBEDNOSNI ASPEKTI I ETNIFIKACIJA POLITIKE

Aleksić Miloš (Doktorand na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Pomoćnik predsednika GO Palilula), aleksic.milos.85@gmail.com
Gligorić Miroslava (Doktorand na Fakultetu bezbednosti, Univerzitet u Beogradu), miroslava.gligoric@yahoo.com

O migracijama, kao procesu kretanja stanovništva, može se govoriti kao o stalno prisutnom, i vremenski neuslovljenom fenomenu. Ipak, ne može se sporiti da periodično, usled specifičnih okolnosti, njihov intenzitet naglo poraste, stvarajući niz kratkoročnih i dugoročnih posledica, što posledično određuje i tokove istorije. Upravo, jednom tako značajnom migratornom talasu smo i mi danas savremenici. U ovom radu označene su tri najznačajnije posledice aktuelnog fenomena. Prva je bezbednosni izazov, prevashodno u smislu terorizma kao jedne od najvećih pretnji današnjice. Druga podrazumeva proces etnifikacije politike, koji iako se ne nalazi u središtu pažnje akademske i druge javnosti, može predstavljati zametak dugoročnih promena u regionalnoj politici i međusobnim odnosima evropskih država. O koncu, tu je izazov koji je postavljen pred institucije Evropske unije, njene organe i procedure, ali i pred sam duh evropske solidarnosti na kome sve i počiva. Naposletku, bavimo se razmatranjem perspektiva koja se pred Srbijom nalaze u ovim izazovnim vremenima.

Ključne reči: migratorni talas, bezbednosni izazovi, terorizam, etnifikacija politike