UDK 342.25(497.6)
Biblid: 0543-3657, 68 (2017)
Vol. 68, No 1166-1167, str. 118-137
DOI:

Pregledni rad
Primljeno: 12 Dec 2016
Prihvaćeno: 10 Jan 2017

POLITIČKE PRETPOSTAVKE ZASNIVANJA REGIONALIZMA I REGIONALIZACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Mudrinić Ljiljana M. (Dr Ljiljana Mudrinić), mudrinic.ljiljana243@gmail.com

Predmet ovog rada jesu političke pretpostavke zasnivanja regionalizma i regionalizacije u Bosni i Hercegovini. Кakva su iskustva drugih zemalja i opšte pretpostavke za razvoj regionalizma, te kakvi su geopolitički aspekti regionalizma u Bosni i Hercegovini. Regionalizaciju podstiču strateški, ekonomski i često, kulturni činioci. Intenzivnijom regionalizacijom, učvrščivanjem bezbijednosnih, privrednih, kulturnih, vjerskih i drugih oblika veza i savezništva države određene regije produbljuju postojeće ili definišu nove oblike regionalne povezanosti. Ipak, kada je BiH u pitanju treba reći da ne postoji jasna i usaglašena regionalna politika i usaglašenost na svim nivoima „vlasti” ili, tačnije, „upravljanja” o pravcu u kome regionalna politika treba da se razvija.

Ključne reči: Regionalizacija, regionalizam, globalizacija, regionalna integracija, regionalna politika